Polityka prywatności 2018-06-07T15:55:53+00:00

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dorota Łukianowicz, Biuro Nieruchomości KANDO Dorota Łukianowicz z siedzibą we Wrocławiu (54-203), ul. Legnicka 55a/10, e-mail: biuro@kando.pl, tel. 71-79-33-111

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu wykonywania umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku (art. 6 ust. 1b RODO);
 • w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni), produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust. 1f RODO);
 • w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail lub za pośrednictwem telefonu komórkowego- na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1a RODO);
 • TAK/NIE- w celu przekazania podmiotom współpracującym na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1a RODO);
 • TAK/NIE- w celu wprowadzenia do systemu wymiany ofert, na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1a RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej na nagłówku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony przeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom- naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich.
Do Pani/Pana danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • jeśli przetwarzanie wymagało zgody- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy: biuro@kando.pl
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację- w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane przesłać innemu administratorowi lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.